Energetica

Energetica – ştiinţă interdisciplinară ce are ca obiect energia şi transformările ei.

 • Semnificaţiile conceptului de energetică şi a evoluţiei acestuia de-a lungul istoriei.
 • Prezentarea diverselor tipuri de resurse energetice (combustibili fosili, combustibili nucleari, resurse regenerabile), a modalităţilor de valorificare a resurselor energetice secundare şi a diverselor alternative energetice.
 • Determinarea metodelor de influenţare a căilor de reducere a pierderilor în consumul resurselor de energie.
 • Explicarea metodelor folosite pentru reglarea şi optimizarea consumurilor de resurse energetice, precum şi influenţa parametrilor calitativi asupra consumului de resurse energetice fosile, nucleare şi regenerabile.
 • Înţelegerea influenţei siguranţei şi continuităţii în funcţionare a agregatelor şi instalaţiilor asupra consumului de energie.
 • Prezentarea modalităţilor de normare şi planificare a consumurilor energetice, precum şi realizarea unor calcule de eficienta economică. Prezentarea direcţiilor de dezvoltare ale energeticii.

Cu privire la natura şi sensul termenului Energetica există puncte de vedere împărțite.

 • Unităţi de măsură – Sunt prezentate unităţile de măsură acceptate internaţional.
 • Noţiuni de termodinamică – Sunt prezentate legile termodinamicii, coordonatele termodinamice şi condiţiile asimptotice.
 • Principiul Ionel Purica – principiul acţiunii necompensate minime, principiu cu care se poate determina ciclul de putere maximă. Explicaţii şi interpretări.

Dicţionarul Enciclopedic Român consideră energetica o ştiinţă tehnică.

 • Definiţia ştiinţei
 • Clasificarea ştiinţelor – ştiinţele generale, particulare şi tehnice.

Atât accepţiunea de ştiinţă cât şi cea de ramură tehnică.

 • Ramură tehnică - Definiţia energeticii pare incompletă. Poate cea din dicţionar ar trebui să fie mai flexibilă.
 • Știinţă interdisciplinară - Energetică. Politică energetică. Economie energetică. Viziune energetică.
 • Inginerii energeticieni – Energia este problema noastră, a tuturor. Sunt prezentate calităţile energeticianului şi Codul Etic al inginerilor mebri ai IEEE.
 • Specializări – Energeticianul de mâine trebuie pregătit astfel încât să aibă o largă paletă de instrumente cu care să abordeze energetica viitorului, pentru a putea asigura în prezent şi viitor necesităţi precum energia, materiile prime, hrana, apa, mediul ambiant nepoluant. Trebuie pus accentul pe ceea ce le este comun specializărilor electro-, termo-, hidro-, nucleară, industrială. Este prezentată o listă de cunoştinţe pe care ar trebui să le posede un bun energetician.

Sursa: http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/brosura_energetica_vizualizare.pdf

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
S B V P B
 
 • teorie/energetica.txt
 • Ultima modificare: 2022/03/13 11:41
 • (editare externă)