ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei www.anre.ro

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/furnizare-catre-consumatori

Schimbarea furnizorulului de energie electrica de catre clientul final

Varlam Razvan 2201, C, IEVarlam Razvan 2201, C, IE, 2019/01/08 21:27

https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/info-eficienta-energetica1386850500 În viitor, toate produsele vor fi etichetate pe o scară nouă, actualizată și mai clară, de la A (eficiență maximă) la G (eficiență minimă). Acest sistem va înlocui treptat sistemul actual cu etichete de la A+++ la G care, ca urmare a dezvoltării în ultimii ani a unor produse din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic, nu mai permite consumatorilor să distingă clar articolele cele mai eficiente energetic.

Mihalascu Nicoleta AncutaMihalascu Nicoleta Ancuta, 2019/01/08 23:09

ANRE stabileşte regulile necesare funcţionării pieţei de energie electrică şi se asigură că aceste reguli sunt respectate de toţi participanţii la piaţă. ANRE acordă licenţe şi autorizaţii care dau posibilitatea companiilor să opereze pe piaţa de energie electrică. Companiile au obligaţia de a respecta termenii licenţei, iar în cazul în care nu realizează acest lucru, ANRE poate lua măsuri împotriva lor. Rolul ANRE este de a promova competiția, cea care funcționează ca un mecanism eficient de scădere a prețurilor și de promovare a unei calități ridicate a serviciilor. ANRE încurajează furnizorii să ofere : -alegeri mai simple, reducând complexitatea şi numărul tarifelor; -informaţii mai clare pentru consumatori, îmbunătăţind calitatea informaţiilor oferite; -tratament corect, având un comportament echidistant, în cadrul unui set de reguli.

Prin prevederile art. I, pct. 16 din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, a fost introdusă obligația ANRE de a elabora cadrul de reglementare care să faciliteze comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor și livrată în rețeaua electrică către furnizorii de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice. http://www.anre.ro/

Voicu Mădălin-IonuțVoicu Mădălin-Ionuț, 2019/01/14 00:46

https://www.anre.ro/download.php?f=hKh7hQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D

Având în vedere parcurgerea ultimei etape din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate de energie electrică, cu termen final 31.12.2017, precum și informațiile vehiculate ȋn spațiul public referitoare la perioada care începe la 01.01.2018, dorim să facem următoarele precizări: 1. În prezent, piața de energie electrică este deschisă complet, ceea ce înseamnă că orice client final de energie electrică poate încheia un contract de furnizare cu orice furnizor activ pe piața de energie electrică. 2. Clienții casnici au dreptul necondiționat la serviciul universal (SU), adică să le fie furnizată energie electrică în condiții de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE.

Cazacu George; Grupa 2201B; IECazacu George; Grupa 2201B; IE, 2019/01/15 21:20

Informaţii generale – atestare /autorizare

Desfăşurarea activităţii de atestare a managerilor energetici şi agreere a societăţilor prestatoare de servicii energetice, precum şi a autorizării auditorilor energetici pentru industrie, se realizează de către Departamentului pentru Eficienţă Energetică al ANRE, în baza „Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie″, aprobat prin Decizia ANRE nr. 2794/17.12.2014, modificată și completată prin Decizia șefului Departamentului pentru eficiență energetică nr.1111/2017.

Pentru a afla criteriile de bază ce stau la baza procesului de desfășurare al atestării managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de servicii energetice, precum și a procesului de autorizare al auditorilor energetici puteți accesa link-urile de mai jos.

Andra DraghiciAndra Draghici, 2019/01/15 22:15

https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/info-manageri-energetici-auditori-energetici Datele utilizate în auditurile energetice sunt stocabile în scopul analizei istorice şi alurmăririi performanţei. Sunt păstrate datele utilizate din cel puţin ultimele 2 audituri, fie în formatelectronic, fie în format letric. Analiza comparativă a performanţelor se va realiza in condiţiicomparabile, tinând seama de influenta unor variabile aleatoare: gradul de incarcare alechipamentului , conditiile climatice, calitatea materiei prime, cantitatea rebuturilor, etc.

Andra Draghici 2202B, IEAndra Draghici 2202B, IE, 2019/01/15 22:22

https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/info-manageri-energetici-auditori-energetici Cursurile de specialitate în domeniul elaborării auditurilor energetice sunt organizate de către instituţii de învăţământ superior din domeniul electric/energetic şi societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu, denumite în continuare furnizori de formare profesională , care au obţinut în prealabil avizul ANRE-DEE pentru organizarea acestor cursuri.

Bizu Tomita , grupa 2201 B IEBizu Tomita , grupa 2201 B IE, 2019/01/15 22:31

Odata cu deschiderea totala catre concurenta a pietelor de energie, toti consumatorii de energie electrica pot incheia contracte pentru furnizarea energiei electrice in conditii de concurenta cu orice furnizor detinator de licenta de furnizare a energiei electrice care activeaza in piata cu amanuntul, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire. În vederea solicitării de oferte, consumatorul trebuie să parcurgă lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piață cu amănuntul, iar după obținerea acestora este recomandat sa se faca o analiza comparativa a informaţiilor conţinute în aceste oferte  preţ,  durată,  modalități de plată,  condiții de încetare a contractului etc. astfel încât să se poată face alegerea potrivită. https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/furnizare-catre-consumatori

Începând cu data de 05.06.2018, obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale este prevăzută la art. 129, alin. (1) și alin. (2) precum și art. 144 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, conform cărora:  art. 129 alin. (1) “Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoși se prevăd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafețe vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafața minimă totală de: a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din beton armat; b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din zidărie;”  art. 129 alin. (2) „Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.”

Bizu Tomita , grupa 2201 B IEBizu Tomita , grupa 2201 B IE, 2019/01/16 10:14

Odata cu deschiderea totala catre concurenta a pietelor de energie, toti consumatorii de energie electrica pot incheia contracte pentru furnizarea energiei electrice in conditii de concurenta cu orice furnizor detinator de licenta de furnizare a energiei electrice care activeaza in piata cu amanuntul, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire. În vederea solicitării de oferte, consumatorul trebuie să parcurgă lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piață cu amănuntul, iar după obținerea acestora este recomandat sa se faca o analiza comparativa a informaţiilor conţinute în aceste oferte  preţ,  durată,  modalități de plată,  condiții de încetare a contractului etc. astfel încât să se poată face alegerea potrivită

Corneciu Carmen 2201 BCorneciu Carmen 2201 B, 2019/01/16 16:29

Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care a utilizat gazele naturale in scopuri industriale. Piata gazelor naturale a atins dimensiuni record la inceputul anilor ’80, ca urmare a aplicarii unor politici guvernamentale orientate catre eliminarea dependentei de importuri. Aplicarea acestor politici a dus la o exploatare intensiva a resurselor interne, avand ca rezultat declinul productiei interne. In contextul reformelor radicale din domeniul structural si institutional care au caracterizat economia romaneasca dupa 1989 si care au avut drept scop descentralizarea serviciilor in vederea cresterii calitatii si eficientei acestora, piata de energie din Romania a fost deschisa gradual catre concurenta, ca parte integranta a conceptului de liberalizare a economiei nationale si de libera circulatie a bunurilor si serviciilor. In particular, sectorul romanesc al gazelor naturale a fost supus unui proces de restructurare profunda, avand drept principali piloni:

Separarea activitatilor in sectoare autonome de producere, inmagazinare, transport si distributie Diminuarea concentrarii productiei de gaze naturale si a importului prin acordarea de licente si autorizatii unui numar din ce in ce mai mare de companii Reglementarea accesului nediscriminatoriu al tertilor la sistemul de transport.

Bizu Tomita , grupa 2201 B IEBizu Tomita , grupa 2201 B IE, 2019/01/16 18:05

Prin Decizia Comisiei C (2012) 4564 final, din 06.07.2012 și în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cererea de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producției de energie electrică, notificată de România, Comisia Europeană – DG Climate Action a autorizat Aplicația României pentru alocarea tranzitorie, cu titlu gratuit, de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020. https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/rapoarte/rapoarte-de-monitorizare-a-implementarii-planului-national-de-actiune-in-domeniul-eficientei-energetice-pnaee

Prin prevederile art. I, pct. 16 din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, a fost introdusă obligația ANRE de a elabora cadrul de reglementare care să faciliteze comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor și livrată în rețeaua electrică către furnizorii de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-28-12-2018-aprobare-pachet-reglementari-prosumatori

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a obţinut certificatul de calitate ISO 9001, în baza auditului de certificare a calităţii efectuat de către organismul de certificare SRAC CERT, partener în România al IQNET, ca urmare a îndeplinirii condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015. Certificatul confirmă introducerea şi aplicarea de către ANRE a sistemului de management al calității în activitatea sa, şi îi este astfel confirmată capacitatea managerială de aplicare a criteriilor de calitate managerială din seria ISO. Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității cu cerințele ISO 9001 atestă, atât pentru consumatori, cât şi pentru companiile din domeniu, că ANRE aplică întregul set de proceduri menite să asigure un nivel calitativ superior al activității, precum şi un control eficient asupra performanţelor instituționale.

https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/informare-14-01-2019-privind-certificarea-iso-9001

„Energia cea mai prețioasă este cea economisită” aceasta a fost sintagma sub care s-a desfășurat simpozionul „Eficiența energetică în industrie” organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania) la hotel Intercontinental în data de 22 septembrie 2015.

Dovada pentru interesul companiilor germane pentru piața din România stă și prezența la eveniment a opt companii germane care și-au prezentat pe scurt tehnologiile, soluțiile și produsele inovatoare: Deutsche Eco- Licht (soluții personalizate complete pentru sisteme de iluminat eficiente), E.ON Connecting Energies (servicii de management energetic), Janitza electronics (soluții hardware și software pentru managementul energiei, pentru măsurarea calității rețelelor și instalații de compensare), Kroll Energy (echipamente pentru producerea de apă caldă și aer cald, arzătoare și cuptoare universale pe combustibil lichid), Lights for Europe (sisteme de iluminat LED pentru domeniul industrial), RBR Messtechnik (analizoare de emisii și manometre), WILO SE (pompe și sisteme de pompare eficiente energetic), Wolf GmbH (centrale termice și cazane, atmosferice sau în condensare, centrale de ventilație și climatizare).

În zilele ce au urmat simpozionului firmele germane prezente în Romania au călătorit prin țară împreună cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane pentru întâlniri B2B cu potențiali parteneri din România. Concluzia acestora a fost că România constituie un imens potențial în domeniul eficienței energetice iar parteneriatele inițiate cu societățile românești vor fi de durată și profitabile pentru ambele părți.

Stătescu Mihaela, grupa 2203BStătescu Mihaela, grupa 2203B, 2019/01/17 01:45

Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale, Parlamentul a numit Comitetul de reglementare format din 7 membri, inclusiv preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi.

Citiți mai multe aici: https://www.anre.ro/download.php?f=fqt9gw%3D%3D&t=wOq0w9nTnMqmorLosA%3D%3D

Diaconu Ionut 2202 BDiaconu Ionut 2202 B, 2019/01/17 10:12

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a obţinut certificatul de calitate ISO 9001, în baza auditului de certificare a calităţii efectuat de către organismul de certificare SRAC CERT, partener în România al IQNET, ca urmare a îndeplinirii condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015. Certificatul confirmă introducerea şi aplicarea de către ANRE a sistemului de management al calității în activitatea sa, şi îi este astfel confirmată capacitatea managerială de aplicare a criteriilor de calitate managerială din seria ISO.

https://www.anre.ro/download.php?f=fqyCgw%3D%3D&t=wOq0w9nTnMqmorLosA%3D%3D

Ferecatu Andrei 2204BFerecatu Andrei 2204B, 2019/01/17 16:25

In data de 20.04.2017, ANCOM, ANRE si Consiliul Concurentei au organizat conferinta cu tema:Infrastructurile în schimbare: de la interacțiuni la sinergii.

Conferinta a fost un prim eveniment comun destinat furnizorilor din sectoarele energiei si comunicatiilor pentru a dezbate pe tema practicilor si reglementarilor pro-competitivitate in domeniul infrastructurilor fizice, impreuna cu factori cu putere de decizie in stabilirea politicilor publice, reprezentanti ai asociatiilor de profil si ai proprietarilor de infrastructuri si de retele.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
X U H L M
 
  • noutati/anre.txt
  • Ultima modificare: 2022/03/13 11:41
  • (editare externă)