View page as slide show

Creativitate inginerească în domeniul energie–mediu

Ș.l.dr.ing. Alexandru-Ionuț Chiuță, UPB - Facultatea de Energetică, DPUE

Ing. Daniel Boțoagă, SC Prime Teh – tehnologii alternative și neconvenționale

Prof.dr.ing. Ion N. Chiuță, AOSR - Președinte secția Științe tehnice

Lucrarea de faţă încearcă să aducă în prim plan câteva dintre cercetările inginerilor români în domenii de mare importanţă şi complexitate precum:

 • Studiul solicitărilor mecanice ale liniilor aeriene de energie electrică datorită condiţiilor meteorologice
 • Condiţiile de formare a chiciurei pe liniile electrice aeriene şi posibilităţi de deschiciurare
 • Considerente privind nivelele şi distanţele de izolaţie pentru staţiile de 110 kV, 220 kV, 400 kV şi 750 kV
 • Realizarea unei instalaţii Tokamak
 • Aerogeneratoare rezistente la vânturi puternice
 • Studiu privind eficienţa economică a instalaţiilor de valorificare a
  • surselor noi reînoibile de energie (SNRE)
  • şi a resurselor energetice refolosibile (RER)
 • Modele de construcţie a aerogeneratoarelor de mică putere
  • Aerogenerator construit dintr-o bicicletă veche
  • Aerogenerator construit pentru reîncarcarea acumulatorilor şi iluminarea unei case la ţară
 • Solicitări mecanice ale liniilor aeriene de energie electrice datorită condițiilor meteorologice
  • Introducere
  • Condiții de formare a chiciurei pe conductorul liniilor electrice aeriene
  • Condiții meteorologice înregistrate pe teritoriul țării noastre ce au provocat avarii pe liniile electrice aeriene
  • Prezentarea avariilor datorită condițiilor meteorologice
  • Deschiciurarea liniilor electrice aeriene
  • Metode de calcul a parametrilor electrici pentru deschiciurare
  • Procedee de deschiciurare utilizate în alte țări
  • Concluzii
 • Considerații privind nivelurile și distanțele de izolație pentru stațiile de 110-765 kV
  • Considerații introductive
  • Aprecieri în raport cu practica din unele țări la tensiunile de 110, 220 și 400 kV
  • Aprecieri în raport cu tendințele care se desprind pentru etapa următoare din recomandările CEI
  • Concluzii
 • Realizarea unei instalații TOCAMAK experimentale
  • Obiectul temei
  • Destinație și domeniul de utilizare
  • Descriere
  • Principiul de funcționare
  • Alegerea soluției
  • Variante
  • Caracteristici tehnice și funcționale
  • Condiții de lucru
  • Conditii de calitate si receptie
  • Elemente tehnice economice și organizatorice
  • Concluzii și recomandări
  • Opis piese desenate
  • Bibliografie
 • Modele de construcție a aerogeneratoarelor de putere mică
  • Introducere
  • Aerogenerator construit dintr-o bicicletă veche
  • Aerogenerator pentru încarcarea acumulatoarelor și iluminarea unei case de țară
  • Aerogenerator rezistent la vânturi puternice
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • Studiul privind limitele de eficiență economică a instalațiilor de valorificare a surselor noi și reînoibile de energie și a resurselor energetice refolosibile
  • Probleme generale privind instalațiile de valorificare a surselor noi și reînoibile de energie și a resurselor energetice refolosibile
  • Noțiuni și mărimi de calcul pentru analiza eficienței economice a investițiilor economice în SNRE și RER
  • Modul de analiză și calcul a eficienței și competivității instalațiilor de valorificare a SNRE sau RER
  • Instalații pentru valorificarea energiei solare
  • Instalații pentru valorificarea energiei cursurilor de apă MHC
  • Exemple de calcul

www.energetica.ga

www.echipamente.ga

www.instalatii.ga

www.creativitate.ga

Întrebări?

Cuvinte cheie: linii aeriene de energie electrică, chiciură, stații electrice, aerogeneratoare

Keywords: power lines, rime, power stations, air generators

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
D O W A J
 
 • idei/prezentari/creativitate_inginereasca_in_domeniul_energie_mediu.txt
 • Ultima modificare: 2022/03/13 11:40
 • (editare externă)